VENDEN zīmējumu konkurss

 

"Mākonīšu" un "Bitīšu" grupas bērni piedalījās Venden zīmējumu konkursā par tēmu " Ūdens mūsu pasaulē" .

Paldies grupu skolotājām par atsaucību!