"Mārīšu" mācību ekskursija

 "Mārīšu" grupiņa bija ļoti čakla un mācību ekskursijas laikā paspēja apmeklēt trīs nozīmīgas vietas:

ražotni "Skrīveru saldumi", ražotni "Skrīveru saldējums" un Likteņdārzu.

"Skrīveru saldumos" bērni taisīja marcipāna figūriņas, "Skrīveru Saldējumā" degustēja saldējumu, Likteņdārzā iepazina savas tautas vēsturi.