Veselības veicināšana

       Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" ietvaros, 20.04.2018. bērnu vecākiem un citiem interesentiem notika lekcija "Kā dzīvot aizrautīgi?" un 27.04.2018. "Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā - labas veselības priekšnoteikums" pasākums. Pirmajā daļā bija fiziskās aktivitātes 5-6 gadīgajiem bērniem, kuri bija ļoti aktīvi un atraktīvi, bet otrajā daļā - lekcija bērnu vecākiem.

      Lekcijas bija interesantas, kurās varēja iegūt daudz jaunu zināšanu, lai rūpētos pats par sevi un savu ģimeni.  

Paldies visiem, kuri piedalījās! 

Sporta svētki

26.04.2018. sešgadniekiem notika ikgadējie Sporta svētki Jēkabpils 3.vidusskolas sporta hallē. Piedalījās bērni no "Saulstariņu", "Mārīšu" un "Puķīšu" grupiņām. Bērni ar prieku sportoja visos sešos sektoros.Tikšanās


20.04.2018. sadarbībā ar Jēkabpils pamatskolu, sirsnīgā tikšanās reizē, skolotāji viesojās pie sešgadīgajiem  "Saulstariņi", "Mārītes" un "Puķīšu" grupu audzēkņiem, kuri dosies uz 1.klasi 1.septembrī. Iepazīšanās reizē bērni sniedza nelielu koncertu, skolotāji ielūkojās arī bērnu ikdienā grupiņās. Ar muzikālu sveicienu bija atnākuši arī 3.klases skolēnu ansamblis.Paldies!

     Talkas dienā iesākām teritorijas sakopšanas darbus -
skolotājas kopā ar bērniem un vecākiem, sakārtoja savus laukumiņus,
ravēja puķu dobes, atjaunoja krāsojumu, u.c. darbus.
     Darbinieki iestādīja  kokus, ravēja puķu dobes, novāca vecās lapas un zarus.
Piecos grupu laukumiņos pie nojumītēm tika pielikti basketbola grozi, atjaunotas šūpoles.
Darbus vēl turpināsim.
Paldies visiem21.04.2018.

Talka

21.04.2018. rīkojam teritorijas

 sakopšanas talku!


Lekcija

                                    

20.04.2018.  plkst.17.15
 notiks lekcija par tēmu
 "Kā dzīvot aizrautīgi?"