Veselības veicināšana

       Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" ietvaros, 20.04.2018. bērnu vecākiem un citiem interesentiem notika lekcija "Kā dzīvot aizrautīgi?" un 27.04.2018. "Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā - labas veselības priekšnoteikums" pasākums. Pirmajā daļā bija fiziskās aktivitātes 5-6 gadīgajiem bērniem, kuri bija ļoti aktīvi un atraktīvi, bet otrajā daļā - lekcija bērnu vecākiem.

      Lekcijas bija interesantas, kurās varēja iegūt daudz jaunu zināšanu, lai rūpētos pats par sevi un savu ģimeni.  

Paldies visiem, kuri piedalījās!