Paldies!

     Talkas dienā iesākām teritorijas sakopšanas darbus -
skolotājas kopā ar bērniem un vecākiem, sakārtoja savus laukumiņus,
ravēja puķu dobes, atjaunoja krāsojumu, u.c. darbus.
     Darbinieki iestādīja  kokus, ravēja puķu dobes, novāca vecās lapas un zarus.
Piecos grupu laukumiņos pie nojumītēm tika pielikti basketbola grozi, atjaunotas šūpoles.
Darbus vēl turpināsim.
Paldies visiem21.04.2018.