Lekcija

                                    

20.04.2018.  plkst.17.15
 notiks lekcija par tēmu
 "Kā dzīvot aizrautīgi?"