Programma bērniem STOP 4-7

 


Programma bērniem STOP 4-7

          Latvijā izstrādāts projekts STOP 4-7, lai palīdzētu bērniem ar uzvedības problēmām, izmantojot pozitīvo audzināšanu. Programma sniedz atbalstu ģimenēm, mācot ne tikai bērnus, bet arī vecākus un bērnu pedagogus.  Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus un pedagogus vairāk izmantot pozitīvās audzināšanas metodes un pakāpeniski izslēgt nekonsekvenci un bardzību. STOP 4-7 programmas kodols ir bērnu sociālo prasmju treniņi.

     Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020.gada 30.decembrī  noslēdza trīspusēju sadarbības līgumu ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju” par multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 ieviešanu un īstenošanu Jēkabpilī un Salā. Pirmsskolas izglītības pedagogi un izglītības pārvaldes psihologi vairāku mēnešu garumā apguva programmas saturu, lai iegūtās zināšanas pielietotu praksē. Ir plānoti 10 bērnu treniņi kopā ar speciālistiem, 10 vecāku nodarbības, 4 pedagogu nodarbības un individuālās konsultācijas. 

Ko ar programmas palīdzību  iemācīsies  bērni?

Sadarboties, kontrolēt savas negatīvās emocijas, komunicēt, iekļauties nodarbībās, organizēt savu darbu, sekot norādījumiem, būt draudzīgiem un laipniem, risināt problēmas, darboties un spēlēties kopā ar vienaudžiem.

Ko programma mācīs vecākiem un pedagogiem?

Vērot un izprast uzvedību, veidot atbalstošu, strukturētu vidi, pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību, nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību, sniegt skaidrus norādījumus, būt konsekventiem un disciplinēt, izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu), regulēt savas emocijas.

Programmas ietvaros palīdzība tiek fokusēta uz konkrēto bērna uzvedību, grūtībām socializēties. Bērni apgūst dažādas sociālas prasmes, kas veicina sadarbību ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī uzvedības un emociju pašregulāciju.

            Vecāku un skolotāju līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas STOP 4-7 daļa. Vecāku un skolotāju uzdevums ir veicināt bērna vēlamās uzvedības aktivizēšanu un nostiprināšanos un nevēlamās uzvedības novēršanu un neatbalstīšanu.

           Aicinu pieteikties vecākus, kuru bērniem ir līdzīga veida grūtības, zvanot pa tālruni 20371543, rakstot uz e-pastu sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv vai savas grupas skolotājas.

 

Programmas STOP 4-7 koordinators: Sarmīte Safronova, Jēkabpils izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks, sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv , tel. +371 20371543

Nāc nākdama Liela diena

 Visu šo nedēļu mūsu bērnudārzā tika ieskandinātas Lieldienas. Gailis, Vista un Lieldienu zaķis apciemoja katru grupu viņu svētkiem izrotātajās āra nojumēs.

Tika dziedātas Lieldienu tautas dziesmas,iets rotaļās,pārrunāti Lieldienu ticejumi. Bērni piedalījās Zaķa viktorīnā un aktivitātēs.

Šonedēļ dārzinš svin savu 32. dzimšanas dienu. Tam par godu dejojām jestras latviešu tautas dejas!

Mūzikas skolotājas Ligindra (Vistiņa),Iveta( Gailis) un logopēde Ilvija (Zaķis) saka paldies bērniem un skolotājām par atsaucību un novēl PRIECĪGUS SVĒTKUS!

Priecīgas lieldienas!

 


Svinēsim Lieldienas

 


Paši audzējam, paši ēdam

 Saulīte spīd,pavasaris klāt un visiem sāk knosīties mūsu "zaļie pirkstiņi". Grupās ir tik daudz kas sēts,stādīts un izaudzēts,ka ir jāsper pirmie soļi pavārmākslā.Gatavojam  veselīgās sviestmaizes un salātus.Džimbas skolas noslēgums

 Noslēdzies kārtējais Džimbas drošības skolas programmas 9 nodarbību cikls.

Šajā mācību gadā drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem-lieliem,maziem,pazīstamiem un svešiem veiksmīgi apguva Putniņu grupas bērni.

Mazo stāstnieku konkurss

 Jau kopš 2000.gada mūsu bērnudārzā notiek mazo stāstnieku konkurss "Auseklēns". Sākumā tie bērni, kas vēlējās piedalīties konkursā, mācījās dzejnieku sacerētus dzejoļus. Bet kopš 2013.gada dzejoļus stāstus un pasakas sacer paši bērni kopā ar savām  ģimenēm.

Arī šogad aicinām visus būt aktīviem un radošiem!
Dziedam,ritmizējam,zīmējam

 

Mūzikas skolotājas Ligindra un Iveta savās nodarbībās izmanto arī darba lapas,apvienojot muzicēšanu ar zīmēšanu..Bērni otrā lapas pusē uzzīmēja savas skolotājas,tā sagādājot  patīkamu pārsteigumu sirsniņdienā!
Eksperimenti,darbi un darbiņi


Februāris -draudzības mēnesis.Draudzējamies viens ar otru,ar sniedziņu,ar pirmajiem sīpolu asniņiem,  darām  dažādus darbus un eksperimentējam uz nebēdu....Top sniegavīri

 

Laba slava sniedziņam-

Netrūkst ziemā draugu tam,

Visi,visi gaida to,

Visus sniedziņš ielīksmo.Čaklo pirkstiņu veikums

Ziemas periods "Auseklītī" ir ne tikai aktīvs,bet arī ļoti radošs!
Sporta izpriecas veltītas Sniega dienai

 Jaunais gads ir atnācis ar īsti ziemīgiem laika apstākļiem,tāpēc šogad Sniega diena mums bija veselas nedēļas garumā.Bērni varēja izbaudīt visus ziemas priekus- vizināties ar ragavām,slidināties,pikoties, eksperimentēt ar sniegu,izdomāt pašiem savus sniega vingrojumus un stafetes.Galvenais nosacījums- LAI IR PRIEKS!