Pūcītes skoliņa

 23.septembrī  sagatavošanas grupas bērnus iepriecināja Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas  izbraukuma pasākums "Pūcītes skoliņa".

Skoliņā bērni apguva iemaņas kļavu lapu kroņu šūšanā ar lapu adatiņām, mācījās vingrojot pareizi elpot, gatavoja pūcīti no kļavu lapām,blēņas un niķus atdeva grāmatu pikām.Par aktīvu darbošanos bērni tika iepriecināti ar burbuļu salūtu.

Rudens nāca sētiņā

 Septembris ir pilns ar rudens darbiem- laukumiņu dobēs izaudzētais ir jānovāc,nokritušās koku lapas jāsalasa, rudens pazīmes jāattaino darbos un darbiņos un vēl kārtīgi jāizkustas!


sveiciens Tētu dienā

 Man patīk sēdēt  Tev uz pleciem un no milžu augstuma vērot putnus kokā un daudzos pakalnus, kuriem mēs soļojam pāri, redzēt pasauli, kas tagad ir pie manām kājām. Un justies pilnīgā drošībā- ne miņas no bailēm,ka varētu nokrist!

Paldies,tēti, ka proti kļūt tik mazs,kad abi rotaļājamies,bet brīžos,kad man ir vajadzīgs patvērums un aizsardzība-spēj kļūt par milzi!

MīluTevi,ļoti,ļoti!

Mazo stāstnieku saiets

 Beidzot esam sagaidījuši kārtējo mazo stāstnieku konkursu "Auseklēns 2021",kurš šogad bija veltīts aktuālajai veselības un higiēnas tēmai.Bērni kopā ar vecākiem sacerēja dzejolīšus,kurus pēc tam iemācījās no galvas,lai iepriecinātu gan sevi, gan savus draugus -zaķus Pauku um Šmauku.

Zinību dienas pasākums

 Ar pozitīvām emocijām,prieku un saulainām atmiņām par vasaru  kopā ar Tīģerēnu uzsākam jauno mācību gadu.


Sveicam skolotājas Zinību dienā

 "Es esmu ļoti mazs,"teica kurmis.

"Jā,'' sacīja puika.

"Bet tu esi ļoti svarīgs citiem."

(Čārlijs Makesijs)

Lai jaunajā mācību gadā izdodas saskatīt to,cik katrs bērns ir īpašs, svarīgs un nozīmīgs!

Sporta deju nodarbības bērnudārzā

 P.i.i."Auseklītis" piektdienās sporta deju treniņi plkst..16.00

Vada biedrības "EXCELLENCE" priekšsēdētāja un horeogrāfe Ina Vāvere.Papildus treniņi-Krustpils kultūras nama deju klubā otrdienās plkst.18.00


Zinību dienas pasākums

 


izglītojošā nodarbība "Man ir tīri zobi"

 29.jūnijā, iestādes vidējās, vecākās un sagatavošanas grupām bija iespēja piedalīties Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra informatīvi- izglītojošā nodarbībā "Man ir tīri zobi".

Nodarbības laikā tika pārrunāts par veselīga uztura pamatprincipiem,kas jāievēro ikdienā, par produktiem,kuri kaitē zobiņiem,kādas ir veselīgas uzkodas un kā pareizi ir jātīra zobiņi.Bērniem bija iespēja ar zobu mulāžas palīdzību apgūt arī praktiskas iemaņas zobu tīrīšanā.

 Nodarbības beigās katrs  saņēma dāvaniņu.