Svinam Ziemas Saulgriežus

 21.decembrī visi "Auseklīša"ciema iedzīvotāji svinēja Ziemas Saulgriežus  latviešu tautas tradīcijās. Ar budēļos iešanu,bluķu vilkšanu,kuros ielikām visus niķus un stiķus,bēdas un nebūšanas,lai pēc tam to sadedzinātu ugunskura liesmās,Ptrotams,tika dziedāts, dancots  un arī sagaidīts Ziemassvētku vecītis. Pēc jautrās lustēšanas,pēcpusdienā grupiņās notika vakarēšana ar pašu ceptām piparkūkām,dančiem un Ziemassvētku stāstiem.