Informācija pedagogiem par projekta Erasmus+ apmācībām

Pedagogiem ir iespēja pieteikties apmācībām Portugālē (14.03-19.03. 2022) un Čehijā (05.06-11.06.2022)


Programma apmācībām  Portugālē

Grupu uzņemšana ārpus telpām – Erasmus+ kurss Portugālē ( tuvu jūra) 

Attīstiet savas līdera prasmes grupu vadīšanai un mācībām brīvā dabā

NOTEIKUMI

14.03. – 19.03.2022

KURSS JUMS PIEDĀVĀ

attīstīt savas līderības prasmes un stratēģijas, lai kļūtu par elastīgu vadītāju ārpus telpām

atklāt līderības potenciālu izglītības procesā

izmēģināt pieredzes mācīšanos, piedzīvot refleksijas metodes un attīstīt savu spēju sniegt atgriezenisko saiti

apmainīties un attīstīt grupu vadīšanas prasmes brīvā dabā kopā ar kolēģiem no Eiropas

zināt, kā aprēķināt ar to saistītos riskus un izvairīties no kritiskām situācijām mācībās brīvā dabā

iegūt zināšanas par jaunākās āra mācību pedagoģijas, pētījumu un literatūras teorētisko pamatojumu

izstrādāt personīgo darbības plānu – kā jaunas zināšanas likt lietā mājās un kā atbalstīt skolas attīstību

satikt dažādu tautību kolēģus ES, iesaistīties starpkultūru mācību pieredzē, apmainīties ar idejām un veidot tīklu turpmākai starptautiskai sadarbībai

bagātināt komunikācijas prasmes, uzlabot svešvalodu prasmes, paplašināt profesionālo vārdu krājumu un veicināt ES plašo valodu daudzveidību

MĒRĶA GRUPA

Pirmsskolas izglītības iestāžu, pamatskolu un vidusskolu un arodskolu skolotāji

Pieaugušo izglītības skolotāji

Speciālo vajadzību skolotāji

Skolotāju treneri

Āra vadītāji

KĀ MĒS STRĀDĀJAM?

Galvenās metodes būs praktiskās apmācības, sadarbības darbs, dažādas aktivitātes un diskusijas. Saturs ir tematisks un starpdisciplinārs, un tā pamatā ir “mācīšanās darot” apvienojumā ar “pārdomu par darbību”.

Kursa programmas pamatpieeja ir holistiskā metode vadībā. Lekcijas un praktiskās darbnīcas sniedz teorētisko un filozofisko pamatu līderības galveno principu un formu izpratnei.

Pozitīva atmosfēra, apmaiņa un jautrība ir daļa no procesa nedēļas garumā. Kursi galvenokārt notiks brīvā dabā tuvu dabai, gan lauku, gan pilsētas ainavā. Apmeklēsim vietējās dabas apskates vietas, Sintras kalnu apvidu un vietējās iestādes.

Katru dienu mēs pārdomājam, ko esam paveikuši, kāds bija mērķis un kā mēs to varam izmantot mājās/profesionāļiem, kā mēs varam to izmantot savā profesionālajā dzīvē, skolās un mācību apstākļos Eiropā.ILGUMS

6 dienas (pirmdienas rīts – sestdienas rīts)

APMEKLĒŠANAS SERTIFIKĀTS

Katrs dalībnieks saņem Apliecību par dalību un apstiprinājumu Europass.

VIETA

Izmitināšanu un ēdināšanu nodrošinās organizators.

Programma notiek Kaskaisas un Sintras apgabalā, Portugālē

Dzīvošana Estalagem Muchaxo

pirmdienas rīts – sestdienas rīts)

APMEKLĒŠANAS SERTIFIKĀTS

Katrs dalībnieks saņem Apliecību par dalību un apstiprinājumu Europass.

VIETA

Izmitināšanu un ēdināšanu nodrošinās organizators.

Programma notiek Kaskaisas un Sintras apgabalā, Portugālē

Dzīvošana Estalagem Muchaxo


Apmācības Čehijā 

Strategy and management for school development in Prague
Development of leadership skills for school management staff
(  Stratēģijas un  vadība skolu attīstībai Prāgā. Skolas vadības personāla līderības prasmju attīstīšana ) 
TERMS: 05. – 11.06.2022
THE COURSE OFFERS YOU TO
develop your leadership and management skills together with colleague from Europe
improve your strategic planning and dealing with resources
get to know strategy and management tools for school development
learn how to handle difficult situations and communication conflicts
school team – how to make your staff happy and productive (human resources management)
learn how to support school environment – school staff, students, parents
develop a personal activity plan – how to put new knowledge into action back home and how to support the school development
tmeet colleagues of different nationalities within the EU, engage in cross-cultural learning experience, exchange ideas and build a network for future international cooperation
enrich communication skills, improve foreign language competencies, broaden professional vocabulary and promote EU’s broad linguistic diversity
TARGET GROUP
Headmasters/principals/managers of schools and organizations offering adult education or vocational education
Teacher trainers
Careers officers, educational guides and counsellors
Deputy headteachers, future head teachers, team leaders
HOW DO WE WORK?
The main methods will be through practical training, cooperative work, various activities and discussions. The content is thematic and interdisciplinary and based on ”learning by doing” combined with “reflection upon action”.
Our approach is experiential, focusing mostly on practice, workshops and lectures are led by experienced lecturer as well by teachers and educators from practise.
We offer space for sharing experience and expertise among participants. Positive atmosphere, exchange and fun is a part of the process during the week.
Before the course we provide participants with preparatory tasks and we provide also support after the course.
Every day we reflect up on what have we done, what was the purpose and how can we use this back home/professionally, how can we adopt it to our professional life, schools – and learning conditions in Europe
DURATION
7 days
(Sunday afternoon – Saturday morning)
CERTIFICATE OF ATTENDANCE
Each participant obtains The Certificate of Attendance and confirmation to Europass.
PLACE
Courses are held in Prague city centre – one of the most beautiful historical towns in Europe.
We will visit some Prague highlights during the programme. We can recommend you accommodation nearby course venue and help you to plan your visit of Prague.
International evening on Monday and cruise on Vltava river with final dinner is including in the programme.