LieldienasGarīgās veselības nedēļas pasākumu plāns

23.aprīlī svinam kopā Lieldienas.
Kopā svinēt -tas ir līksmi!
Pulcējamies ugunskura vietā 10.30
Lietus gadījumā svinēšana notiks muzikas zālē.

24.aprīlī visi piedalāmies Ačgārnās modes skatē.
Kopā smieties -tas ir jautri!
Katra grupa saģērbjas ačgārni pēc izvēles.
Plkst. 10.30 mūzikas zālē "Ačgārnā ballīte".

25.aprīlī visi kopā sportojam un vingrojam.
Kopā sportot- tas ir prieks!
8., 9. un 11. grupas brauc uz Sporta  svētkiem.
Pārējie sporto bērnudārza teritorijā.

26.aprīlī visi piedalāmies Lielajā bērnudārza talkā.
Kopā strādāt- tas ir nieks!
Lūdzu sagērbties atbilstoši laika apstākļiem!
Līdzi var ņemt darba rīkus! (interesēties pie skolotājām)

Uz mūsu pasākumiem laipni aicināti arī vecāki!