mazo stāstnieku konkurss "Auseklēns -2022"

Aicinām bērnus kopā ar ģimeni līdz 28.februārim sacerēt dzejoli,pasaku vai stāstiņu par tikumiskajām rakstura īpašībām- godīgumu,laipnību, atbildību, gudrību, līdzcietību, mērenību, drosmi, savaldību, solidaritāti, taisnīgumu, toleranci, 

lai pēc tam to iemācītos no galvas un piedalītos

mazo stāstnieku konkursā

"Auseklēns-2022"

LAI JUMS VEICAS!