Džimbas skoliņas izlaidums

 Noslēdzies kārtējais Džimbas drošības skolas programmas 9 nodarbību cikls.

Šajā mācību gadā drošību attiecībā ar citiem cilvēkiem-lieliem un maziem, pazīstamiem un svešiem,veiksmīgi apguva "Saulstariņu" grupas bērni.

Liels Džimbas PALDIES "Saulstariņu "skolotājām Guntai un Zigrīdai par aktīvu līdzdarbošanos un atbalstu.


Pēc apliecību saņemšanas, bērni uzaicināja Džimbu kopīgā pastaigā uz Daugavmalu,lai izbaudītu dabas uzburto ziemas pasaku.