Mikeļdienas pasākums    PIRMDIEN,   

      30.SEPTEMBRĪ 

    MIĶEĻDIENAS 

      PASĀKUMS ĀRĀ

  “VISI MĒS RUDENĪ…”

·     DZIEDĀSIM, DEJOSIM,

·     IESIM ROTAĻĀS,

·     GARŠOSIM RUDENS VELTES,

·     SPORTOSIM

9.45 – 8.,9.GRUPA

10.15 – 2. 10.GRUPA

10.45 – 1.,5.GRUPA

11.05 – 4.,7.,11.GRUPA

11.30 – 3.,6.GRUPA

AICINĀM GRUPAS IZVEIDOT

 RUDENS LAPU VIRTENES

PASĀKUMA VIETAS DEKORĒŠANAI!

Mūsu bērnudārzs iesaistās Erasmus + programmā

 
 
 
Ar 2019. gada septembri Jēkabpils Izglītības pārvaldes, Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, PII “Auseklītis” un PII “Zvaniņš” pedagogi, speciālisti un izglītības jomas administratīvie darbinieki iesaistījās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” realizācijā. Programmas  mērķis veicināt izglītības modernizāciju un internacionalizāciju, piedalīties profesionālās pilnveides kursos un apmācībās ārpus valsts, apgūt jaunas darba metodes iekļaujošā izglītībā, pilnveidot savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvest jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.
    Saskaņā ar projektā plānoto dalībnieki piedalīsies šādās aktivitātēs – darba ēnošana un strukturēti kursi un apmācības ārpus valsts. Darba ēnošanas mobilitātes tiek paredzētas sešās valstīs – Lietuvā, Kiprā, Turcijā, Rumānijā, Portugālē un Francijā, lai projektā iesaistītie dalībnieki gūtu pēc iespējas plašāku un atšķirīgāku ieskatu dažādu valstu pieredzē iekļaujošas izglītības jomā. Apmācības/kursi tiek plānoti  četrās valstīs – Itālijā, Vācijā, Čehijā un Portugālē. Speciālisti apmeklēs un iepazīs pedagogu darbu gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan dažāda līmeņa skolās (laukos un pilsētā), kā arī iepazīsies ar iekļaujošās izglītības atbalstu pašvaldību līmenī. Kopumā projektā piedalīsies 32 dalībnieki.
       Lai gan starptautisko dokumentu un nacionālo normatīvo aktu līmenī mūsu valsts atzīst iekļaujošu izglītību kā vienu no izglītības prioritātēm, tomēr attieksmes maiņa pretī iekļaujošai sabiedrībai un iekļaujošai izglītībai ir pārāk lēna, trūkst izpratnes par iekļaujošas izglītības nepieciešamību un nozīmi.  Tāpēc ļoti pozitīvi ir tas, ka projekta realizēšanas gaitā speciālisti klātienē iepazīsies ar dažādu valstu praktisko darba pieredzi iekļaujošā izglītībā, mācību un darba metodēm, dažādu institūciju sadarbības formām, kļūs zinošāki, pilnveidos savas prasmes kā atbalstīt un palīdzēt  ikvienam skolēnam, kā risināt dažādas problēmas, kā veidot atbalstošu klases un skolas vidi.
Projekta darbības ilgums: līdz 2021. gada 30.jūnijam
Projektu finansē: Eiropas Savienība

Olimpiskās dienas skrējiens

Atzīmējot Olimpisko dienu 2019, iesākām jaunu mūsu bērnudārza tradīciju -skriet Rudens krosu. Bērniem  tik ļoti patika, ka tika nolemts to atkārtot arī pavasarī.Viss bija nopietni- tika domāts par atšķirības zīmēm,  vairākas dienas iepriekš lielākās grupas bērni intensīvi trenējās, pirms skrējiena "iesildījāmies", pēc - "atsildījāmies".Priecājāmies par dāvaniņām- papīra hantelēm - paldies Reiņa māmiņai!(te uzreiz radās jautājumi par īstajām hantelēm, tās tad skatīsim ,izmēģināsim nākošajās sporta nodarbībās)

Aktīvā atpūta Mežaparkā

Lai padarītu bērnu ikdienu interesantāku,12.septembrī  vidējās,vecākās un sagatavošanas grupas bērni devās uz Mežaparku izpētīt tā piedāvātās sportiskās aktivitātes,iepazītos ar dažādiem mežā sastopamajiem kokiem,augiem,sēnēm, pie ūdenstilpnes dzīvojošajiem putniem, lai baudītu rudens sauli un vēju !

Dienu iesākam ar vingrošanu...


 
Izmēģinam Mežaparka piedāvātās sporta aktivitātes...


 
Vērojam pludmali,ūdeni, putnus...


Nu jau par tradīciju kļuvušas kalnā skriešanas sacensības rudenī un pavasarī...

 
 
Un, protams, futbols un citas bumbu spēles...

 
Mūsu jaunā aizraušanās- lielo ziepju burbuļu pūšana...


Sporta diena


Dzejas dienas

"Dzejas un Dziesmas nav tīšām atrodamas,tās atrod tevi pašas,kad tām iepatīkas.Un tev cits nekas neatliek kā uzmeklēt vietu, kur tām būtu vieglāk tevi atrast...."(no Vinnija Pūka krājumiem)

10.septembrī,Kena parkā "Lāsīšu" un "Zīļuku" grupas bērni piedalījās Dzejas siltumnīcas festivāla "Eko dzeja" ietvaros organizētajā pirmsskolas iestāžu  audzēkņu daiļlasītāju konkursā.
Esam lepni par mūsu daiļlasītājiem!
Paldies Runčukam un Tutai par jauko pasākumu!


Zinību diena

Rudens iesākas ar vieniem no sirsnīgākajiem svētkiem-Zinību dienu. Cik jauki ir atkal satikties ar saviem draugiem un skolotājām! Un ja vēl ciemos ir atnācis zinātkārais Vinnijs Pūks, tad prieks ir bezgalīgs.Ar Pūku ir tik interesanti meklēt noslēptos dārgumus,pat ja tā ir Ēzelīša pazaudētā aste, atkārtot ceļu satiksmes noteikumus,vingrot,dziedāt un dejot lustīgas dejas
 Lai patiess prieks un sirsnīgs smaids mūs visus vieno jaunajā mācību gadā!