Mūsu bērnudārzs iesaistās Erasmus + programmā

 
 
 
Ar 2019. gada septembri Jēkabpils Izglītības pārvaldes, Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, PII “Auseklītis” un PII “Zvaniņš” pedagogi, speciālisti un izglītības jomas administratīvie darbinieki iesaistījās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” realizācijā. Programmas  mērķis veicināt izglītības modernizāciju un internacionalizāciju, piedalīties profesionālās pilnveides kursos un apmācībās ārpus valsts, apgūt jaunas darba metodes iekļaujošā izglītībā, pilnveidot savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvest jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.
    Saskaņā ar projektā plānoto dalībnieki piedalīsies šādās aktivitātēs – darba ēnošana un strukturēti kursi un apmācības ārpus valsts. Darba ēnošanas mobilitātes tiek paredzētas sešās valstīs – Lietuvā, Kiprā, Turcijā, Rumānijā, Portugālē un Francijā, lai projektā iesaistītie dalībnieki gūtu pēc iespējas plašāku un atšķirīgāku ieskatu dažādu valstu pieredzē iekļaujošas izglītības jomā. Apmācības/kursi tiek plānoti  četrās valstīs – Itālijā, Vācijā, Čehijā un Portugālē. Speciālisti apmeklēs un iepazīs pedagogu darbu gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan dažāda līmeņa skolās (laukos un pilsētā), kā arī iepazīsies ar iekļaujošās izglītības atbalstu pašvaldību līmenī. Kopumā projektā piedalīsies 32 dalībnieki.
       Lai gan starptautisko dokumentu un nacionālo normatīvo aktu līmenī mūsu valsts atzīst iekļaujošu izglītību kā vienu no izglītības prioritātēm, tomēr attieksmes maiņa pretī iekļaujošai sabiedrībai un iekļaujošai izglītībai ir pārāk lēna, trūkst izpratnes par iekļaujošas izglītības nepieciešamību un nozīmi.  Tāpēc ļoti pozitīvi ir tas, ka projekta realizēšanas gaitā speciālisti klātienē iepazīsies ar dažādu valstu praktisko darba pieredzi iekļaujošā izglītībā, mācību un darba metodēm, dažādu institūciju sadarbības formām, kļūs zinošāki, pilnveidos savas prasmes kā atbalstīt un palīdzēt  ikvienam skolēnam, kā risināt dažādas problēmas, kā veidot atbalstošu klases un skolas vidi.
Projekta darbības ilgums: līdz 2021. gada 30.jūnijam
Projektu finansē: Eiropas Savienība