"Auseklīša" Sportiskā Miķeļdiena!

 28.septembrī norisinājās "Auseklīša" Sportiskās Miķeļdienas aktivitātes:

1. Sportisko Miķeļdienu iesākām ar iesildīšanās vingrojumiem Miķelīša vadībā.

2. Miķeļdienas stafešu vietās sagaidīja
 - sportiskais "Sunītis", kurš aicināja bērnus ar ķerru vest dārzeņus no lauka,
 - veiklais "Zaķītis" aicināja bērniem lēkāt pa kabaču lauku,     
 - kuplastīte "Vāverīte"  aicināja čakli šķirot čiekurus, zīles, kastaņus, 
 - čaklais "Ezītis" aicināja uz mežu sēņot,
 - murrātājs "Kaķītis" aicināja vākt kartupeļus,
 - strādīgais "Miķelītis" rosījās pa labības lauku, jau visu labību sasējis kūļos

  3. Tad varēja sākties jautrības:
   - "Lapu putenis" - krāsainās kļavu lapas lidoja gaisā un krita zemē
   - "Zaļumballe" - kopā ar tautu meitām, kuras spēlēja akordeonus
   - "Garšu galerija" - katram vajadzēja pagaršot dažādus dārzeņus, lai noskaidrotu, ko likt katlā, lai izvārītu dārzeņu zupu (bija kāposti, burkāni, dzērvenes, sīpoli, kāļi, kabači)
   - "Mākslas darbnīca" - bērni zīmēja iespaidus par notikušo.          4. Darbiņi kopā ar ģimeni un skolotājām-  skaistā un bagātā Rudens raža

Uz Meža parku rudenī!

20.septembrī "Puķīšu", "Zīļuku", "Lāsīšu", "Bitīšu" un "Taurenīšu" grupiņu bērni un darbinieki devās mācību ekskursijā uz Jēkabpils pilsētas Meža parku. Bērni pētīja dabas objektus, izzināja apkārtni, ieklausījās dabā, salasīja priežu un egļu čiekurus un sportoja.


Vingrojam!

19.septembrī, Veselības dienas pasākumā, kurš notika mūsu bērnudārzā projekta ietvaros 5-6 gadīgie bērni, trenera Reiņa vadībā vingroja un veica dažādus veiklības uzdevumus. Bija ļoti interesanti un aizraujoši! Vēlāk bērnu vecākiem un citiem interesentiem notika interesanta lekcija par uzturu, kādus produktus var nopirkt un cik tie veselīgi mums visiem.Runčuka pantiņu kaujas

11.septembrī "Taurenīšu" un "Zīļuku" grupas bērni piedalījās "Runčuka pantiņu kaujās" Jēkabpils pilsētas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas organizētajā pasākumā Krustpils kultūras namā. Šogad Runčuks atzīmēja jau 10.gadadienu, kopš organizē "pantiņu kaujas", un tēma bija izvēlēta par godu mūsu valstij Latvijai.  Mūsu bērni bija sagatavojuši dzejoļus un stāstus, veltītus Latvijas 100. gadadienai, kurus sacerēja kopā ar savu ģimeni un bija jau apkopoti grāmatā "Bērnu dzejoļu, pasaku un stāstu grāmata Auseklēns 2018". Mūsu bērnudārzā dzeju konkursi notiek katru gadu, jau kopš 2002.gada.


Grāmata sākās ar dzejolīti, kuru bija sacerējis Rūķu dēlēns Knīpucis, kurš bija ieradies mūsu bērnudārzā uz daiļlasītāju konkursu kopā ar Gudro Pūci.


Bērni saņēma arī dāvanas un Pateicības Rakstu no Runčuka par skaistajiem dzejoļiem. Vismazākais konkursa dalībnieks bija Reinis, kurš braši noskaitīja šo mīļo dzejolīti.


Nāc, un piedalies!

1. Veselības dienā sporta 1.nodarbība notiks plkst. 15.30  bērniem no "Zīļuku", "Lāsīšu" un "Puķīšu" grupiņām.
2. 2.nodarbībā plkst.16.15 piedalīsies bērni no "Bitīšu" un "Taurenīšu" grupiņām.
3. Vecākus un citus interesentus gaidīsim no plkst.17.15 mūzikas zālē.

Zinību dienā - visiem prieks kopā būt!


ŠAJĀ DIENĀ!
Karlsons un Brālītis no rudens ziediem veidoja "auseklīti".

Vai esi vērīgs? Doti uzdevumi - objekti dabā  bērnudārza teritorijā - tie ir jāatrod! 

Visi aktīvi meklē, izzina apkārtni!

Brālītis un Karlsons aicināja uz jautrību!


Auseklītis

Bitīte

Saulstariņš

Katra grupiņa izveidoja no dabas materiāliem un dabas veltēm savas grupas simbolu