Runčuka pantiņu kaujas

11.septembrī "Taurenīšu" un "Zīļuku" grupas bērni piedalījās "Runčuka pantiņu kaujās" Jēkabpils pilsētas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas organizētajā pasākumā Krustpils kultūras namā. Šogad Runčuks atzīmēja jau 10.gadadienu, kopš organizē "pantiņu kaujas", un tēma bija izvēlēta par godu mūsu valstij Latvijai.  Mūsu bērni bija sagatavojuši dzejoļus un stāstus, veltītus Latvijas 100. gadadienai, kurus sacerēja kopā ar savu ģimeni un bija jau apkopoti grāmatā "Bērnu dzejoļu, pasaku un stāstu grāmata Auseklēns 2018". Mūsu bērnudārzā dzeju konkursi notiek katru gadu, jau kopš 2002.gada.


Grāmata sākās ar dzejolīti, kuru bija sacerējis Rūķu dēlēns Knīpucis, kurš bija ieradies mūsu bērnudārzā uz daiļlasītāju konkursu kopā ar Gudro Pūci.


Bērni saņēma arī dāvanas un Pateicības Rakstu no Runčuka par skaistajiem dzejoļiem. Vismazākais konkursa dalībnieks bija Reinis, kurš braši noskaitīja šo mīļo dzejolīti.