Uz Meža parku rudenī!

20.septembrī "Puķīšu", "Zīļuku", "Lāsīšu", "Bitīšu" un "Taurenīšu" grupiņu bērni un darbinieki devās mācību ekskursijā uz Jēkabpils pilsētas Meža parku. Bērni pētīja dabas objektus, izzināja apkārtni, ieklausījās dabā, salasīja priežu un egļu čiekurus un sportoja.