Zinību dienā - visiem prieks kopā būt!


ŠAJĀ DIENĀ!
Karlsons un Brālītis no rudens ziediem veidoja "auseklīti".

Vai esi vērīgs? Doti uzdevumi - objekti dabā  bērnudārza teritorijā - tie ir jāatrod! 

Visi aktīvi meklē, izzina apkārtni!

Brālītis un Karlsons aicināja uz jautrību!


Auseklītis

Bitīte

Saulstariņš

Katra grupiņa izveidoja no dabas materiāliem un dabas veltēm savas grupas simbolu