Pūcītes skoliņa

 23.septembrī  sagatavošanas grupas bērnus iepriecināja Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas  izbraukuma pasākums "Pūcītes skoliņa".

Skoliņā bērni apguva iemaņas kļavu lapu kroņu šūšanā ar lapu adatiņām, mācījās vingrojot pareizi elpot, gatavoja pūcīti no kļavu lapām,blēņas un niķus atdeva grāmatu pikām.Par aktīvu darbošanos bērni tika iepriecināti ar burbuļu salūtu.

Rudens nāca sētiņā

 Septembris ir pilns ar rudens darbiem- laukumiņu dobēs izaudzētais ir jānovāc,nokritušās koku lapas jāsalasa, rudens pazīmes jāattaino darbos un darbiņos un vēl kārtīgi jāizkustas!


sveiciens Tētu dienā

 Man patīk sēdēt  Tev uz pleciem un no milžu augstuma vērot putnus kokā un daudzos pakalnus, kuriem mēs soļojam pāri, redzēt pasauli, kas tagad ir pie manām kājām. Un justies pilnīgā drošībā- ne miņas no bailēm,ka varētu nokrist!

Paldies,tēti, ka proti kļūt tik mazs,kad abi rotaļājamies,bet brīžos,kad man ir vajadzīgs patvērums un aizsardzība-spēj kļūt par milzi!

MīluTevi,ļoti,ļoti!