Ekoskola-radošo darbu izstāde "Meži un veselība"

 "Auseklīša" radošo darbu izstāde par tēmu "Meži un veselība".Meži dod tik daudz mūsu veselībai-tie attīra gaisu, ūdeni, uztver oglekli, lai cīnītos pret klimata izmaiņām. Nodrošina pārtiku un dzīvības glābšanas zāles uttl. Šo vērtīgo dabas resursu aizsardzība ir mūsu ziņā! 

Paldies visām grupām par dalību radošā izstādē!
Labās prakses piemēri mūsu bērnudārzā

 Visa mācību gada garumā skolotājas dalās pieredzē,vērojot kolēģu vadītās nodarbības.Vērot nodarbības tiek piedāvāts arī vecākiem, kuri labprāt  izmanto šo iespēju.

Paldies skolotājām  par ieguldīto darbu un interesantajiem labās prakses piemēriem!

Jaunie dārznieki

 Nu jau otro mēnesi viss bērnudārzs stāda ,sēj un garšo,kas ir izaudzis!