Skolotāju gūtā pieredze Erasmus+programmas ietvaros     Aizvadītā gada nogalē mums, Jēkabpils PII “Auseklītis” skolotājām Jolantai Krievānei un Ilvijai Dāboliņai, tika dota iespēja piedalīties ERASMUS+ programmas projekta “Iekļaujošas izglītības
starptautiskās pieredzes attīstīšana” mobilitātē Itālijā, San Salvo.
     Mobilitātes laikā no 28.11.2021. – 4.12.2021. tika realizēta darba ēnošana, strukturēti kursi, kā arī apmācības Montesori pedagoģijā.

    Projekta ietvaros nedaudz iepazinām arī itāļu kultūru un tradīcijas. Atrodoties Pescara pilsētā, gida un lietus pavadībā izstaigājām vecpilsētu, izjutām šīs pilsētas, kas atrodas Adrijas jūras krastā burvīgo noskaņu.
     Atbilstoši projekta mērķiem tika iepazītas jaunas darba formas, pilnveidota pieredze izglītības darba organizācijā, kā arī uzlabotas svešvalodu zināšanas, gan angļu, gan itāļu valodās.

     Mobilitātes laikā apmeklējām Scuola Madonna dell’Asilo pilsētā Vasto. Tā ir privāta skola, pamatskola, kuras vienā no klasēm tiek īstenota Montesori pedagoģijas metode bērniem vecumā no 0 – 6 gadiem. Šī Montesori klase dabiski iekļaujas kopējā skolas plūsmā, un ir vienīgā Itālijas Abruzo reģionā.

     Montesori metode ir daudzfunkcionāla, tā nav paredzēta tikai kādai konkrētai bērnu grupai, bet gan veiksmīgi izmantojama gan integrācijai, gan veseliem bērniem, gan bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai pirmsskolas un pamatskolas posmu izglītības procesā. Projekta laikā iepazinām valodas un matemātikas jomu, kā arī tuvāk tikām iepazīstinātas ar novērošanas metodi, kas Montesori vidē ieņem ļoti būtisku lomu, kā arī Montesori metodes psiholoģiju un tās ietekmi uz bērna attīstību.

    Ņemot vērā, ka iekļaujošā izglītība arvien vairāk ienāk Latvijas izglītības iestādēs, dalība šajā projektā
sniedza pārliecību, papildus zināšanas un redzējumu par to, kā ar Montesori pedagoģijas metodes palīdzību
iekļaut izglītības procesā bērnus ar dažādiem attīstības traucējumiem.

   Sakām lielu paldies Jēkabpils pašvaldībai par mums doto iespēju šajā projektā.

 

 

PII “Auseklītis” pirmsskolas skolotāja Jolanta Krievāne un logopēde Ilvija Dāboliņa