viktorīna "Mana Latvija"

Patriotisma mēneša ietvaros "Saulstariņu" un "Mārīšu" grupas bērni piedalījas viktorīnā "Mana Latvija"(katra grupa atsevišķi). Mums ir liels gandarījums,ka bērni tik daudz zina gan faktu, gan dziesmu un tautasdziesmu par Latviju! Ar gandarījumu varam teikt-"Auseklītī" mācās īsti Latvijas patrioti!

Mēs mīlam Latviju!