Svinam Latvijas brīvību

 Kad manai zemei ir svētki,

Tie neatnāk tāpat vien, pēkšņi,

Bet ieslīd mājās caur domām un vārtiem, nemaz,kas nav atvērti.

Tā tas notiek.Tā vienkārši notiek.

Un es nemaz neprotu pateikt,

Kā svētki atrod ceļu uz dziesmiņām

Vai uz to, ko mums pastāsta tētis.

Bet svētki ir klāt! Tie iemirdzas mūsu acīs un stājā.

Kad manai zemei ir svētki, tad gaišu, gaišu liesmu mirdz svecītes,

Mammas acis un māja. 

             (M.Laukmane)

Esi laimīga, mūsu Latvija!