Sveicieni skolotāju dienā

Būt par skolotāju ir kas īpašs un mazliet neparasts....Skolotājs ir tas,kurš virza, rosina,mudina un atklāj bērniem  ne tikai jaunas zināšanas un prasmes,bet ari dzīves patiesības un gudrības...
Sirsnīgi sveicam  gan esošos,gan bijušos kolēģus Skolotāju dienā!
Vēlam izturību,pārliecību par saviem spēkiem un spēju saglabāt neizsīkstošu dzīvesprieku!