Miķeļdiena

 

Šajās dienās mūsu bērnudārzā tika daudzināts bagātais Miķelis-ar dziesmās,dejām,rotaļām,dažādiem āķīgiem jautājumiem un mīklām,kas ļāva izbaudīt svētku noskaņu un kopā darīšanas prieku.Paldies visām skolotājām,kuras palīdzēja sajust,saskatīt, izgaršot,izdziedāt un izrunāt Miķeļdienas rudens dāvanas!

Paldies vecākiem par sarūpētajām rudens veltēm!