Zinību dienas pasākums

 Ar pozitīvām emocijām,prieku un saulainām atmiņām par vasaru  kopā ar Tīģerēnu uzsākam jauno mācību gadu.