Rudens nāca sētiņā

 Septembris ir pilns ar rudens darbiem- laukumiņu dobēs izaudzētais ir jānovāc,nokritušās koku lapas jāsalasa, rudens pazīmes jāattaino darbos un darbiņos un vēl kārtīgi jāizkustas!