informācija vecākiem


 
Līdz ar jaunajiem, daudz stingrākiem notikumiem, spēkā stājas arī jauna kārtība, kas nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu darbu. Paredzēts, ka bērnudārzos klātienē turpinās strādāt dežūrgrupas tiem bērniem, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās. Vecāki interesējas – vai viņiem ir jāiesniedz izziņa, ka darbs noris klātienē?

Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka izglītības iestādes vadībai nav tiesību pieprasīt apliecinājumus par to, ka bērna likumiskais pārstāvis kāda iemesla dēļ nevar nodrošināt bērna uzraudzību mājās, līdz ar to izziņa par klātienes darbu nav jāiesniedz. Paredzēts, ka pirmsskolas iestādi var apmeklēt gan bērni, kuru vecāki strādā klātienē, gan tie bērni, kuru vecāki strādā attālināti, bet kuru darbs nav savienojams ar bērnu pieskatīšanu.

Tomēr ministrija uzsver, ka vecākiem ir jārīkojas atbildīgi, un bērnus uz dārziņu nevar vest, ja to “vienkārši gribas, jo mājās ir garlaicīgi”.

Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā laika periodā līdz 14. novembrim daļa ģimeņu varēs nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanu mājās, tāpēc iespējams mazāks izglītojamo skaits grupās – šādos gadījumos pieļaujama to apvienošana vienas izglītības iestādes ietvaros, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas sastāva nemainību.

Lai optimizētu grupu skaitu, pirmsskolas izglītības iestāde var apzināt bērnu vecākus, lai noskaidrotu iespējas nevest bērnu uz bērnudārzu līdz 14. novembrim.