Nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem par traumatisma profilaksi.

 Lai izglītotu dažāda vecuma bērnus par drošības jautājumiem un biežākajiem traumu veidiem, par traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem, Veselības ministrija uzsāk bezmaksas izglītojošas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs par bērnu traumatisma profilaksi ar mērķi samazināt  bērnu traumatismu Latvijā.

Nodarbības noris rotaļu veidā. Tās laikā tiek apskatīti attiecīgajam vecuma posmam raksturīgākie traumatisma veidi un ar praktiskiem piemēriem interaktīvā veidā runāts par traumatisma profilaksi.

Mūsu pirmsskolas iestādē  nodarbībā piedalījās "Mākonīšu", "Putniņu", "Lāsīšu", "Zīļuku","Taurenīšu", "Bitīšu" grupu bērni.