Bērnu svētki Kena parkā

 1.jūnijā- Bērnu starptautiskajā aizsardzības dienā Kena parkā norisinājās Bērnu svētki "Sagaidām vasaru". Svētku koncertā piedalījās arī mūsu bērnudārza audzēknis Martins-Jēkabpils novada "Cālis-2023" titula ieguvējs.

Ar skanīgu dziedāšanu koncertā piedalījās arī citi mūsu bērnudārza audzēkņi, kuri dzied  Jēkabpils novada BJC bērnu ansamblī "Kamolītis " un bērnu ansamblī "Dziesmiņa"

Mūzikas skolotājas Iveta un Ligindra pateicas vecākiem par sadarbību un atbalstu!