Suminām Auseklēnus 2023

 "Bitītes" un "Taurenīši" šodien teica paldies visiem bērnudārza darbiniekiem par rūpēm ,mīlestību un atbalstu. Savukārt  "Zīļuki " un "Lāsītes" novēlēja veiksmīgas skolas gaitas mūsu nākošajiem pirmklasniekiem.Neiztika arī bez jautrām dejām un dziesmām.