Lepojamies!

Lepojamies ar "Lāsīšu" grupas audzēkni Karolinu,kura piedalījās Jēkabpils novada daiļlasītāju konkursā "Rakstu dzejoli pats" "Mans novads". Dzejolīti sacerēt palīdzēja skolotāja Dace.


Lepojamies