Piedalījāmies VENDEN rīkotajā konkursā

 

Paldies "Mākonīšu" un "Bitīšu" grupām par piedalīšanos VENDEN rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā "Ūdens mūsu pasaulē"!