Ekoskolas stends

 Tagad arī mums ir savs ekoskolas stends,kur var redzēt kādus esam paveikuši un kādus pašlaik veicam.