112 drošības pasākums

Sadarbībā ar vecākiem un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu,sagatavošanas un vecāko grupu bērni tika iepazīstināti ar informāciju par drošību un kā ir pareizi jārīkojas,ja ir noticis negadījums.
Paldies Ronijas tētim par interesanto sarunu!