Piedalāmies ekoskolas akcijā.Gatavojam ierakumu sveces

Kopā esam izgatavojuši  104 ierakumu sveces Ukrainai!

Paldies visiem par paveikto darbiņu! Kopā varam paveikt daudz!