Daudz laimes, Latvija !

 Šī zeme mūsējā,

Kur ziļi zaļas jostas

Līdz debess velvēm

Sirmi meži auž....

Kur tautas gara stiprums

Trīs brīves zvaigznēs

Tālāk ceļu pauž.

(K.Apšukrūma)

Svinot Latvijas dzimšanas dienu, atcerēsimies, cik lielas vērtības ir miers, neatkarība un vienotība!

Mēs sirdī, domās un darbos esam kopā ar Tevi, Latvija!