Pašvadīta mācīšanās "Bitītēs" un "Putniņos"

 Pašvadīta mācīšanās "Bitīšu".grupā, 

 Katra grupa bēnudārza zālienā tika izveidojusi latvju zīmes no dabas materiāliem. "Bitīšu" grupa veidoja Laimas grābeklīti.Nākošajā dienā, mūzikas nodarbības laikā audzēkņi dziedāja un ritmizēja, lietojot kastaņus kā skaņu rīkus.Sarunas laikā par gadalaikiem, par svinēto Miķeļdienu,bērni paši ierosināja mūzikas zālē uz grīdas izveidot no kastaņiem Laimas grābeklīti.Tas bija īsts komandas darbs! Izvirzījās līderi,piedalījās visi un rezultātā tapa Laimas grābeklītis. 

Savukārt "Putniņi" lasa un ar lupām pēta tikko nokritušās koku lapas, lai pēc tam tās salīdzinātu  ar izkaltētām  koku lapām un sagrupētu pēc lieluma, krāsas un formas.