"Auseklītis"- Ukrainai

 Sirdī esam kopā ar ukraiņu tautu un jūtam  tai līdzi!

Tāpēc arī mūsu bērnudārzā gan bērnu darbiņi, gan pavasara noformējums ir Ukrainas krāsās!