Svinam Mārtiņdienu

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Tie bij mūsu mārtiņbērni 
"Auseklītī"sanākuši!