Svinam Latvijas dzimšanas dienu

15.novembrī ar kopīgu valsts himnas dziedāšanu,dziesmām un pašsacerētiem dzejoļiem  sveicām  mūsu mīļo Latviju 101.dzimšanas dienā. Pēc svinīgā pasākuma visi pulcējamies pie balti klātiem dzimšanas dienas galdiem, kur baudījām svētku mielastu un dziedājām latviešu tautas dziesmas.