Daiļlasītāju konkurss"Rakstu dzejoli pats"

7.novembrī  Krustpils kultūras namā notika Jēkabpils pilsētas un novadu pirmskolas izglītības iestāžu 6-7 gadīgo bērnu daiļlasītāju konkurss "Rakstu dzejoli pats. Es savā pilsētā, novadā", kur bērni kopā ar ģimeni sacerēja dzejoli veltītu savai pilsētai vai novadam.
No mūsu bērnudārza konkursā piedalījās Sofija no "Lāsīšu " grupas, Ieva, Emīls un Ernests no "Zīļuku" grupas. Esam gandarīti par bērnu lielisko sniegumu un izsakām vislielāko paldies konkursa dalībnieku ģimenēm par līdzdalību dzejoļu sacerēšanā,bērnu sagatavošanā konkursam un atbalstu pasākuma laikā.