Labās prakses piemēri mūsu bērnudārzā

 Visa mācību gada garumā skolotājas dalās pieredzē,vērojot kolēģu vadītās nodarbības.Vērot nodarbības tiek piedāvāts arī vecākiem, kuri labprāt  izmanto šo iespēju.

Paldies skolotājām  par ieguldīto darbu un interesantajiem labās prakses piemēriem!