STOP 4-7 Auseklītī

 Mūsu bērnudārzs ir iesaistījies  multimodalā agrīnas intervences  programmā "STOP 4 -7" Bērni kopā ar treneriem mācīsies risināt dažādas problēmas, arī konfliktsituācijas,pazīt un regulēt savas emocijas,sadarboties, būt draudzīgiem un laipniem.

Atbalsta programma veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi,tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte.( uzlabojas bērnu sadarbības prasmes,uzlabojas bērnu sociālās prasmes, bērni spēj labāk pielāgoties videi,vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas.