Ekoskolas programma.Mācāmies pareizi šķirot atkritumus.

 Jau vairākus gadus pēc kārtas pie mūsu lielākajiem bērniem nāk ciemos atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA "Jēkabpils pakalpojumi" sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Kancāne.Bērni tika iepazīstināti ar atkritumu šķirošanas svarīgumu un pamatprincipiem,izspēlētas atkritumu šķirošanas spēles,kā arī pildīti uzdevumi darba lapās.

Tā kā esam iesaistījušies ekoskolas programmā un šogad padziļināti apgūstam tēmu "Atkritumi",šīs aktivitātes palīdzēja bērniem izprast cik svarīgi ir šķirot atkritumus.