Sirdsmīļus Ziemassvētkus!

 Novēlam ar baltiem,viegliem soļiem,

Katram svētku prieka dzirkstis kurt,

Ticēt  zvaigznei debess jumā,

Ziemeļbrieži kamanas, lai stumj,

Pāri likstu kupenām un sniegputeņu aukām,

Sveces liesma egles zarā vienmēr silti mirdz,

Sirds un dvēsele ar mīlestību baltu

Mīļiem cilvēkiem,lai soļus blakus liek!
                                  (Dace Siliņa)