"Taurenīši" Krustpils pilī

 ''Taurenīšu" grupiņa šonedēļ devās ekskursijā uz Krustpils pili. Bērni iepazinās ar mūsu pilsētas vēsturi,izpētīja senatnes priekšmetus, izbaudīja aizraujošas sajūtas pils vecajās pagraba telpās un augstajā pils tornī, Kā arī praktizējās braukt ar pilsētas sabiedrisko transportu,kas daudziem bija vēl nerealizēts prieks.