Eiropas valstu pirmsskolu pedagogi tiekas mācībās par āra izglītības metodēm

P.i.i "Auseklītis" vadītāja Kristīne Akmene no 2022. gada 7-10. jūnijam piedalījās eTwinning skolu sadarbības tīkla organizētā seminārā Valmierā. Tur pulcējās 24 pirmsskolas pedagogi no sešām Eiropas valstīm, lai zinošu profesionāļu vadībā apgūtu tehnoloģijas un metodes, kas palīdzētu mācību stundas "iznest" ārpus telpām. Četru dienu intensīvās mācībās pedagogi piedalījās komandu veidošanas un saliedēšanas aktivitātēs, apmeklēja eTwinning Skolu un iepazinās ar tajā pieejamajiem materiāliem, inventāru āra aktivitāšu īstenošanai. Attīstīja savas sadarbības prasmes ar aktivitātēm no pirmsskolā īstenotiem projektiem, kā arī plānoja starptautiskus eTwinning projektus, kurus rudenī īstenos savās izglītības iestādēs.

Semināra laikā dalībnieki ne tikai apmainījās ar savu pieredzi,bet arī apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādi "Mežmaliņa", kas īsteno āra nodarbības.Tā ir arī eTwinning skola. Projekta dalībniekiem pirmsskolas audzēkņi bija sarūpējuši pārsteigumu dziesmu formā-dziedot latviešu un angļu valodās. Semināra dalībniekiem bija iespēja apskatīt pirmsskolas iestādes telpu iekārtojumus, āra iekārtojumus, kā arī blakus iestādei esošajā parkā izbaudīt dažādas aktivitātes-zīmēt kopīgo dabas ainavu,muzicēt,veidot īsfilmiņu.

Semināra ietvaros bija iespēja apmeklēt Cēsu pili. Neskatoties uz lietaino laiku,visi dalībnieki varēja iejusties pils galma atmosfērā,klausoties vēsturisku informāciju, dziedot, dejojot, apskatot pilsdrupas un izbaudot galma maltīti.Caur lomu rotaļām pedagogi izbaudīja šo dienu,saņemot atgriezenisko saiti- cik viegli informāciju uztvert rotaļājoties un spēlējoties,kas arī ir pirmsskolnieka dienas ritma pamatā.

Valmieras "Sajūtu parkā" semināra dalībnieki iepazina tuvāko apkārtni, veidoja sadarbības komandas,radoši izpaudās, daloties ar savām idejām turpmākā projekta īstenošanai.

eTwinning nav tikai formāla aktivitāte.To laikā skolotāji iegūst draugus no citām valstīm,tāpēc veltīt laiku tam,lai iepazītos tuvāk ar komandas biedriem ir viens solis  patīkamākai pieredzei projekta īstenošanas laikā.

Semināra laikā eTwinning dalībnieki lika lietā iegūtās zināšanas un savas idejas, lai izplānotu starptautiskus eTwinning sadarbības projektus .P.i.i. "Auseklītis" atrada domubiedrus ar Madonas "Kastanītis" un Tallinas (Igaunijas) divām pirmsskolām,kopīgi mācoties dziesmu trīs valodās,izprotot emociju izprašanas nozīmi un rosinot bērnus aizdomāties, kādas aktivitātes katrā gadalaikā bērnus padara priecīgus, izmēģināt tās un dalīties ar šīm idejām ar sadarbības partneriem.