Paliec sveiks, bērnudārzs!


Šī gada 1.septembrī mūsu izglītības iestādes 52 audzēkņi uzsāks skolas gaitas.
Viņi mums saka - Paliec sveiks, bērnudārzs!
Mēs novēlam - Labas sekmes mācībās un mācoties caur dzīvi iet!