Bērnu svētki!

02.06.2018. plkst.11.30 visi pulcējamies pie Tautas nama.
Plkst.11.40 - svinīgs gājiens uz Kena parku.
Lūdzam līdzi ņemt dzeltenus un zilus balonus!
Arī apģērbā izmantot - dzeltenu un zilu krāsu!
Koncertā piedalīsies mūsu "Auseklīša Cāļi"!
Sporta sektorā darbosies sporta skolotāja ar saviem palīgiem no
plkst. 13.00 līdz 14.00!
Būs daudz interesantu aktivitāšu!
Nāc, pievienojies!