Miķeļdiena 2023

 Līdzīgi citām latviešu gadskārtām, arī Miķeļi mūsu dārziņā tika atzīmēti ar svinībām. Dziedājām,dejojām,iepazināmies ar Miķeļdienas ticējumiem,izgaršojām rudens vitamīnus-dārzeņus,augļus un ogas. Pateicoties bērnu vecākiem, kā arī skolotāju un bērnu radošumam, mūsu iestādes teritorijā tapa skaistas latvju rakstu zīmes,gatavotas no dažādām dabas veltēm. 

Paldies visiem par skaistajiem svētkiem.Prieks būt kopā!